Nopro

GDPR – Sekretesspolicy

Nopro vill, såsom personuppgiftsansvarig enligt allmänna dataskyddsförordningen, på detta sätt informera Dig om behandling av personuppgifter vid Nopro. Allmänna dataskyddsförordningen syfte är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. 


Insamling och utlämnande av uppgifter Personuppgifter samlas i första hand in direkt från Dig i samband med att avtal träffas. Uppgifter kan även inhämtas från andra källor sedan avtal ingåtts. Dessutom sker en löpande registrering av affärstransaktioner och fortlöpande kontakter Du har med Nopro. 


Cookies Nopro använder sig av cookies på våra webbsidor i syfte att se hur webbplatsen används och att anpassa webbplatsen för Din användning. Cookies kan inte komma åt, läsa, eller på något sätt ändra någon annan data på Din dator. De flesta webbläsare är från början inställda på att acceptera cookies. Om Du vill går det att blockera cookies, antingen alla eller bara från specifika webbplatser. 


Lagring Personuppgifter bevaras endast så länge som det finns behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. Således gallras uppgifterna när till exempel ett kundförhållande har upphört. Uppgifterna kan dock behöva sparas för annat ändamål, till exempel för bokföringsändamål. 
Kundens rättigheter Om Du vill få information om vilka personuppgifter som behandlas av Nopro kan Du skriftligen begära detta genom en egenhändigt undertecknad ansökan ställd till nedan angiven adress. Detta är kostnadsfritt en gång per år. Till samma adress kan Du också anmäla om Du motsätter Dig att personuppgifterna används för direktmarknadsföringsändamål samt om Du vill återkalla ett samtycke. Begäran om rättelse av personuppgift kan också göras till denna adress. 
 
Nopro 
Nålvägen 5931 57 Skellefteå
 
Telefon: 0910-312 25E-post: info@nopro.se